Görme Engelliler



Derslik Sayısı: 30
Öğretmen Sayısı: 40
Öğrenci Sayısı: 1160